شرکت نرم افزاری نوماتک

ویژگی‌های نرم‌افزار آموزش


با استفاده از نرم‌‌افزار مدیریت آموزش نوماتک می‌توانید فرایند آموزش خود را، از نیازسنجی و برنامه‌‌ریزی آموزشی تا نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزیابی اثربخشی دوره‌ها به صورت کامل پوشش دهید. همچنین می‌‌توانید گزارش‌‌های مختلفی را بر اساس نیازمندی‌‌های خود در اختیار داشته باشید تا به این ترتیب کاملاً بر وضعیت توسعه کارکنان خود مسلط باشید.

نیازسنجی آموزشی

احراز هر جایگاه شغلی نیازمندی‌هایی دارد. به بیان دیگر پس از مشخص شدن وظایف هر شغل، افراد باید به تناسب این نیازمندی‌ها، مهارت‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند. همچنین ممکن است در طول زمان، وظایف جدیدی ایجاد شوند و یا به هر دلیل به سبب خلاء مهارتی، کارکنان شما نیاز به گذراندن آموزش‌های جدیدی داشته باشند. به همین جهت است که نیازسنجی آموزشی رویه‌ای است که پیوسته در حال انجام است و حاصل آن به برنامه‌ریزی آموزشی کمک می‌کند.

درخواست دمو


برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی آموزشی عموماً بر اساس نیازسنجی‌های آموزشی برای هر شغل صورت می‌گیرد. پس از احراز یک جایگاه شغلی، به تناسب دوره‌های آموزشی برای کارکنان برنامه‌ریزی می‌شود. مواردی مانند اینکه سرفصل‌های هر دوره آموزشی چه باشد، شروع و پایان دوره‌ها و شروع پایان ثبت نام آن‌ها چه تاریخ‌هایی باشد، نام مدرس و آموزشگاه (در صورت لزوم) و اطلاعاتی از این دست را می‌توانید ثبت کنید. در نهایت بر اساس این اطلاعات می‌توانید تقویم آموزشی را نیز تعریف کنید.

درخواست دمو


پرونده آموزش پرسنل

ثبت و نگهداری اطلاعات آموزشی پرسنل به شما کمک می‌کند نظارت بهتری بر وضعیت کارکنان خود داشته باشید. اطلاعاتی مانند اطلاعات اولیه پرسنل (شماره پرسنلی، جایگاه شغلی، تحصیلات و ...)، اطلاعات دوره‌های آموزشی گذرانده شده یا در حال گذراندن، پرسشنامه‌های مربوط به ارزیابی اثربخشی هر دوره آموزشی و پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده شده است.

درخواست دمو


ارزیابی دوره آموزشی

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برای دریافت بازخورد و برنامه‌ریزی بهتر در آینده امری ضروری است. شما می‌توانید پرسشنامه‌های ارزیابی اثربخشی را برای هر دوره آموزشی با توجه به پرسش‌های مورد نظر خود تعریف کنید، به هر یک از این پرسش‌ها بر اساس درجه اهمیت آن‌ها ضریبی تخصیص دهید. این پرسشنامه‌ها سپس از طریق سیستم در اختیار پرسنلی که در دوره آموزشی مورد نظر شرکت کرده‌اند، قرار می‌گیرند تا به این ترتیب محاسبات اثربخشی به صورت خودکار انجام شود.

درخواست دمو