شرکت نرم افزاری نوماتک

سفارشی‌شده برای پتروشیمی‌ها

هوشمند و تسهیل‌کننده تصمیم‌ها

کنترل عملیات تولید در لحظهامکانات ویژه پتروشیمی‌ها● خودکارسازی بالانس بستن خط

خودکارسازی بالانس بستن خط به صورت روزانه و شیفتی، افزایش دقت ثبت اطلاعات ورودی و خروجی‌ها و حذف خطا.

● کنترل موجودی مخازن در لحظه

اندازه‌گیری و محاسبه موجودی مخازن و خط تولید در لحظه، مغایرت‌گیری در لحظه و امکان بررسی دلایل مغایرت.

● برنامه‌ریزی تولید هوشمند

برنامه‌ریزی (بلندمدت و کوتاه مدت) با امکان تعدیل هوشمند با توجه به توقف‌های پیش‌بینی‌شده/ پیش‌بینی‌نشده تولید.

● سهولت در برقراری ارتباط امن با DCSها

ایجاد روش‌های ارتباطی امن، بدون ارتباط فیزیکی، برای انتقال اطلاعات از DCS ها به نرم‌افزار برای کنترل فرایند تولید.

● مدیریت مصرف انرژی

ثبت انرژی مصرفی جهت تولید روزانه، گزارش‌های ممیزی انرژی و بهینه‌سازی/ کاهش هزینه‌های مصرف انرژی.

● آنالیز و پیش‌بینی سود

ابزار هوشمند شبیه‌سازی رفتار مالی تولید برای پیش‌بینی سود بر اساس فرمول‌های مختلف ساخت، ظرفیت، توقفات، قیمت مواد اولیه و ... و کمک به تصمیم‌سازی در انتخاب بهترین روش تولید.

دریافت کاتالوگ برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک ویژه پتروشیمی‌ها
دریافت کاتالوگ