شرکت نرم افزاری نوماتک

اپلیکیشن مدیریت منابع انسانی نوماتک

نسخه تلفن هوشمند مدیریت منابع انسانی، به شما کمک می‌کند به آسانی درخواست‌های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت خود را ثبت، مشاهده و ویرایش کنید و با توجه به سطوح دسترسی، آن‌ها را مدیریت کنید.امکانات اپلیکیشن مدیریت منابع انسانی نوماتک


درخواست مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت

اپلیکیشن حضور و غیاب نوماتک امکان ثبت انواع درخواست‌ها را با استفاده از تلفن همراه برای شما فراهم کرده است. کارشناسان شما می‌توانند به راحتی با نصب این اپلیکیشن درخواست‌های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت خود را ثبت کنند. همچنین امکان تخصیص نوع درخواست مرخصی (مرخصی استحقاقی، ساعتی، استعلاجی، اداری و ...) وجود دارد.

مدیریت درخواست‌های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت

سرپرست‌ها و مدیران و مدیران ارشد با توجه به نوع دسترسی می‌توانند درخواست‌های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت کارشناسان را به تناسب دسترسی ویرایش، تأیید یا رد کنند.

مشاهده مانده مرخصی

مانده مرخصی محاسبه شده به صورت مستقیم در اپلیکیشن حضور و غیاب نوماتک قابل مشاهده است و شما می‌توانید در هنگام ثبت درخواست مرخصی، مانده مرخصی خود را مشاهده کنید.