شرکت نرم افزاری نوماتک

سیستم پرسنلی


در اختیار داشتن اطلاعات برای دسترسی سریع به آن‌ها در زمان مورد نیاز در تمام حوزه‌های کسب‌وکار اهمیتی حیاتی دارد. پراکندگی اطلاعات، به ویژه در مورد اطلاعاتی که به تعدد به آن‌ها رجوع می‌کنید، سازمان را با چالشی مواجه می‌کند که در صورتی که راه‌حلی برای این مشکل ارائه نشود، فرایند به شدت ناکارآمد می‌شود.

سیستم پرسنلی نوماتک، تمام اطلاعات مربوط به کارکنان شما را در یک پایگاه داده مرکزی ثبت، سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند تا در صورت نیازِ شما به این اطلاعات، بتوانید آن‌ها را به سرعت بازیابی کرده و برای گزارش‌گیری از آن‌ها استفاده کنید.


برخی اطلاعاتی که می‌توانید در این بخش ذخیره کنید شامل موارد زیر است :

- اطلاعات شخصی فرد؛
- راه‌های تماس (مثل شماره‌های تلفن، نشانی و ...)؛
- سوابق تحصیلی فرد؛
- سوابق کاری؛
- اطلاعات حساب‌های بانکی؛
- افراد تحت تکفل؛
- اطلاعات ایثارگری؛
- اطلاعات مربوط به جایگاه (پست سازمانی)؛
- و ...


همچنین ارتباط این زیرسیستم با تشکیلات سازمانی، امکاناتی دیگر را اضافه می‌کند؛
از جمله :

- ایجاد، اصلاح یا حذف پست‌ها و واحدهای سازمانی؛
- تدوین چارت پیشنهادی سازمان با توجه به پست‌ها و واحدهای تعیین‌شده؛
- تعیین پست‌های قابل تصدی؛
- تعریف شرح شغل‌های پست‌های مختلف موجود در چارت سازمانی؛
- تعیین و کنترل شرایط احراز پست‌ها با بررسی پرونده افراد متقاضی؛
- امکان کنترل دسترسی‌ها بر اساس جایگاه افراد در چارت سازمانی.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ می توانید با کارشناس های ما با شماره 25716 (9821+) تماس بگیرید یا فرم درخواست دمو را پر نمایید.