شرکت نرم افزاری نوماتک

نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوماتک

محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد منابع انسانی با توجه به انواع پارامترهای مختلفی که در آن تأثیر دارد، فرایندی بسیار زمان‌بر است و احتمال خطای انسانی در آن بالاست. مسئله دیگر لزوم یکپارچگی آن با اطلاعات پرسنلی و محاسبات کارکرد است که پایه اصلی برای محاسبات حقوق و دستمزد هستند. از این جهت شرکت‌های متوسط و بزرگ عموماً به دنبال استفاده از نرم‌افزارهای حقوق و دستمزدی هستند که راه‌حلی برای ساده کردن این پیچیدگی‌ها در اختیارشان بگذارد.

زیرسیستم حقوق و دستمزد نوماتک با استفاده از اطلاعات کارکردهای دریافتی از نرم‌افزار حضور و غیاب و نیز اطلاعات مربوط به احکام پرسنلی، حقوق و مزایای کارکنان را بر عهده دارد. این زیرسیستم با تعریف انواع پارامترهای حقوقی و فرمول‌های محاسباتی، پیچیده‌ترین محاسبات را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد. نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوماتک کاملاً منطبق با قوانین کار کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و سازمان مالیات طراحی شده‌است.

بیشتر››تعریف احکام حقوقی مختلف

برای پرسنل خود بر اساس مشخصات پرسنلی، متغیرهای پارامتری و موارد مورد نیاز، حکم صادر کرده و تأیید کنید. اجرایی شدن احکام را نیز با توجه به دوره زمانی قابل اجرا، مدیریت کنید. بیشتر ››

محاسبات پارامتری

طیف کاملی از پارامترهای حقوقی مورد نیاز شامل پارامترهای حکمی، محاسباتی، اقساطی، کارکردی و ... را برای محاسبات دقیق حقوق و دستمزد در سیستم خود تعریف کنید. بیشتر ››

تعیین مدل‌های حقوقی

مدل‌های حقوقی مورد نیاز خود را اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، پیمانکاری و ... بر اساس اطلاعات از پیش‌تعریف شده، با جزئیات کامل تدوین کنید. بیشتر ››

تعریف فرمول‌های محاسباتی

پیچیده‌ترین فرمول‌های محاسبه حقوق و دستمزد را بر اساس انواع پارامترهای تعریف شده به صورت دستی و یا با استفاده از عملگرهای ویژه تعریف فرمول‌های نوماتک تدوین کرده و به کار بگیرید. بیشتر ››

گزارش‌ها

گزارش‌های حقوق و دستمزد را به راحتی از اطلاعات خود استخراج کنید و برای کارکنان خود فیش حقوقی صادر کنید. گزارش‌های مورد نیاز برای بیمه و دیسکت بانک را با استفاده از الگوهای قانونی تهیه کنید. بیشتر ››

یکپارچگی

سیستم حقوق و دستمزد نوماتک قابلیت یکپارچگی کامل را دارد. یکپارچگی با زیرسیستم پرسنلی و حضور و غیاب به شما کمک می‌کند از اطلاعات مورد نیاز مانند پرسنلی، کارکردها و ... در محاسبات حقوق و دستمزد استفاده کنید. بیشتر ››