شرکت نرم افزاری نوماتک

کتاب الکترونیکی

کتاب
کتاب راهنمای کامل نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

آمادگی سازمان خود را پیش از خرید CRM بررسی کنید، تأثیرات CRM بر عملکرد سازمانتان را درک کنید ‌و با تدوین راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین بهره را از سیستم CRM خود بگیرید.


دانلود کتاب