شرکت نرم افزاری نوماتک

وبلاگ نوماتک


PostImage
تاریخ: 7 مهر 1395 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: SCM مدیریت زنجیره تأمین, اینفوگرافیک

تحول دیجیتال زنجیره تأمین به لحاظ اولویت چه جایگاهی در ذهن مدیران دارد؟ مدیران چه انتظاراتی از زنجیره تأمین دیجیتال دارند؟ و به واسطه این تحولات تا چه اندازه...


بیشتر


PostImage
تاریخ: 25 فروردین 1395 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک

فرصت های معاملاتی خود را زیر نظر داشته باشید و الوبت بندی کنید.


بیشتر


PostImage
تاریخ: 28 بهمن 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک


بیشتر


PostImage
تاریخ: 21 بهمن 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک

نیروهای فروش واقعاً چه انتظاراتی از مدیریت دارند؟


بیشتر


PostImage
تاریخ: 20 آبان 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک

چه سیستمی برای شما بهتر است؟


بیشتر


PostImage
تاریخ: 23 شهریور 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک

آمارهای موجود از چگونگی ارائه خدمات مشتری


بیشتر


PostImage
تاریخ: 10 آبان 1393 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک

چرا کسب و کارها نرم افزارهای پشتیبانی از مشتری را خریداری میکنند؟


بیشتر


PostImage
تاریخ: 27 مهر 1393 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: ERP مدیریت منابع سازمان, اینفوگرافیک

عوامل کلیدی برای پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان


بیشتر


PostImage
تاریخ: 31 شهریور 1393 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری

انتخاب نرم‌افزاری که با کسب‌ وکار شما متناسب باشند، با وجود گستردگی در تعداد ارائه‌ دهندگان خدمات نرم‌افزارهای تجاری و نیز طیف متنوع امکاناتی که در اختیار مشتری...


بیشتر


PostImage
تاریخ: 29 شهریور 1393 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: Crm مدیریت ارتباط با مشتری, اینفوگرافیک

بقای شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری


بیشتر