نسخه تلفن هوشمند نوماتک

نوماتک با ارائه نسخه اپلیکیشن راهکارهای خود، به کسب‌وکار شما کمک می‌کند چابک‌تر باشید. سهولت کار با تلفن‌های هوشمند و در دسترس بودن آن‌ها، سبب شده است اپلیکیشن‌ها دردنیای امروز کسب‌وکار به عنوان ابزاری بسیار کارآمد مطرح شوند.


اپلیکیشن‌های نوماتک

مزایای راهکار نوماتک بر روی تلفن هوشمند  • دسترسی سریع به امکانات نرم‌افزار بر روی تلفن هوشمند؛
  • بهبود تعامل با مشتریان به سبب افزایش سرعت در پاسخگویی از طریق تلفن هوشمند؛

  • امکان اداره کسب‌وکار از همه جا؛
  • دسترسی و تبادل اطلاعات در لحظه؛

  • توانمندسازی مسئولین فروش؛
  • امکان برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و پیگیری وظایف کسب‌وکار؛