شرکت نرم افزاری نوماتک

ویدیو ها


close
NEF چیست؟

NEF زیرساختی است که نوماتک منحصراً برای توسعه راهکارهای نرم‌افزاری خود طراحی کرده است.

close
راهکار مدیریت زنجیره تامین نوماتک

مانند شما، ما هم در حرکت هستیم تا راهکارهای نرم افزاری طراحی کنیم که شما را از نقطه الف به نقطه ب می رساند.

close
مصاحبه برنامه فوتون با مهندس شمس در نمایشگاه الکامپ

در این مصاحبه جناب آقای مهندس شمس، مزایای استفاده از راهکارهای نرم افزاری نوماتک برای کسب وکارها را شرح می دهند.

close
سرمایه های انسانی نوماتک

نیروی انسانی همواره برای نوماتک به عنوان ارزشمندترین سرمایه تلقی شده است .

close
درباره نوماتک

هدف ما در نوماتک ارائه راهکار برای کمک به حل مشکلات و آسان کردن پیچیدگی‌های کسب‌وکارهاست.

close
معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمان ERP نوماتک

ERP نوماتک راهکاری یکپارچه و زیبا و کاربردی است که به شما کمک می کند تصمیمات دقیق و درست بگیرید.

close
معرفی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM نوماتک

مدیریت ارتباط با مشتری CRM نوماتک ابزاری است که پایه های موفقیت شما را درست سر جایش می گذارد.

close
راهکارهای نرم افزاری نوماتک

راهکارهای نوماتک، با ساده کردن پیچیدگی ها به شما کمک می کنند کسب و کار خود را آسان مدیریت کنید.