شرکت نرم افزاری نوماتک

eOffice یا اتوماسیون اداری

سازمان‌ها روزانه تعداد زیادی اسناد دریافت و ارسال می‌کنند. این اسناد شامل نامه‌های اداری، فرم‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... است. در حالت کلی اتوماسیون اداری سیستمی است که کمک می‌کند این اسناد به صورت منظم و طبقه‌بندی شده تنظیم، ارسال و جمع‌آوری شوند یا در سراسر سازمان به گردش در آیند. با پیشرفت تکنولوژی سیستم‌های اتوماسیون اداری نیز  بر قابلیت خود افزوده‌اند: قابلیت دریافت و ارسال ایمیل، ویرایشگر داخلی، امکان دریافت و ارسال فکس، اتصال به قلم نوری و ... نمونه‌هایی از این قابلیت‌ها هستند. 


برخی مزایای بکارگیری eOffice در سازمان

امکان جمع‌آوری و طبقه‌بندی در اسناد در یک سیستم

- امکان گردش اسناد و پیگیری وضعیت آن‌ها

- کنترل سطح دسترسی افراد به مستندات و مکاتبات

- حذف کاغذبازی های اداری و صرفه جویی در زمان و هزینه

- تسهیل ارتباطات و افزایش بهره وری سازمانی

- امکان برنامه ریزی و مدیریت وظایف و فعالیت ها

- مدیریت موثر و زمان بندی قرارهای کاری و جلسات 
راهکارهای نرم افزاری نوماتک

درباره نوماتک