شرکت نرم افزاری نوماتک

TMS یا Transportation Management Systemیا مدیریت حمل‌ونقل

سیستم‌های مدیریت حمل و نقل، ارتباط میان سفارشات، انبار، شبکه وسایل حمل و نقل و ذی‌نفعان همه محموله‌ها را تسهیل می‌کنندو این امکان را فراهم می‌سازند تا ضمن پیش بینی زمان و مسیر مناسب برای ارسال بارها، بتوانیم به اطلاعات لحظه‌ای کلیه محموله‌ها به طور شفاف دسترسی داشته باشیم. به همین دلیل، بازدهی برنامه‌ریزی تولید و فروش رشد یافته و مشتریان نیز به با تحویل به موقع کالا، رضایت بیشتری خواهند داشت. 


برخی مزایای بکارگیری TMS در سازمان

- پیش بینی تقاضا و حجم محموله‌ها برای تنظیم دقیق برنامه حمل و نقل

- بهینه سازی زمان‌بندی و مسیر حمل و نقل‌ها برای تحقق تحویل به موقع و بازدهی حداکثری

- شفافیت و دسترسی لحظه ای به اطلاعات محلی و جهانی محموله‌ها

- یکپارچه سازی کلیه حمل و نقلهای داخلی، خارجی، محلی و بین المللی

- برنامه‌ریزی تحویل کالا مطابق خواست مشتریان

- سهولت برنامه ریزی و پشتیبانی حمل و نقل گستردهorder
سفارش‌گیری

سفارش‌های مشتریان را بر اساس حامل‌های موجود، زمان و مکان تحویل برای حمل و نقل برنامه‌ریزی می‌کند. پذیرش و توزین: فرایند اجرایی بارگیری/ تخلیه سفارش‌ها که در ایستگاه‌های کاری مختلف بر اساس انجام فعالیت‌های مختلف مدیریت می‌شود.

shipping-management
مدیریت ناوگان

با در اختیار داشتن داده‌های همه محموله‌های خروجی و ورودی، زمانبندی و مسیریابی بهینه را برای کلیه ناوگان برنامه‌ریزی می‌کند.


راهکارهای نرم افزاری نوماتک

درباره نوماتک