شرکت نرم افزاری نوماتک

PLM یا Production Planning یا سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت تولید

سیستم‌های برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، دستیار هوشمند مدیران و مهندسان در کنترل و هدایت فرآیندهای تولید خواهند بود. در رویکردی وسیع‌تر، این سیستمها، فرآیند طراحی، تولید و توسعه محصول یا یک خانواده از محصولات را یکپارچه می‌سازند. با دریافت اطلاعات فرآیند و نیازمندی‌های تولید، این سیستمها برنامه‌های بلندمدت و میان مدت تولید، کنترل کیفیت و مهندسی محصول را ارائه می‌کنند. 


برخی مزایای بکارگیری PLM در سازمان

افزایش بهره‌وری در برنامه ریزی

بهبود کیفیت محصولات و بهینه سازی مصرف منابع

کاهش سرمایه گذاری اولیه و افزایش نرخ بازگشت سرمایه به واسطه دقت و بازدهی در برنامه‌ریزی

- کاهش هزینه طراحی فرآیندها با استفاده از به-روشهای از پیش تعریف شده (Best Practices)

شبیه سازی توان عملیاتی کارخانه و افزایش آن با برنامه‌ریزی و تشخیص هوشمند خطاها

امکان ایجاد تغییر، انطباق و مدیریت آسان‌تر فرآیندها

کاهش زمان تبدیل ایده به محصول
راهکارهای نرم افزاری نوماتک

درباره نوماتک