شرکت نرم افزاری نوماتک

HRM یا Human Resources Management یا مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، مدیریت نیروی انسانی در  یک سازمان است. نیروی انسانی شامل افرادی می‌شود که به عنوان یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی‌های سازمان در نظر گرفته می‌شوند و مدیریت نیروی انسانی شامل عملیات منابع انسانی از سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی این سیاست‌ها در سازمان تا فرایندهای کلی مانند جذب و استخدام، توسعه و آموزش، ارزیابی عملکرد، مدیریت تردد و جبران خدمات، مدیریت ارتقا و ... می‌شود. 


برخی مزایای بکارگیری HRM در سازمان

- بهبود بهره‌وری منابع انسانی با نظارت بر عملکرد

- خودکارسازی و سرعت انجام وظایف روزمره منابع انسانی

- افزایش دقت محاسبات حقوق و دستمزد

- کاهش هزینه‌های مربوط به مدیریت عملیات روزمره منابع انسانی

- تمرکز بر برنامه‌های توسعه منابع انسانی

- حذف نیاز به فضای بایگانی فیزیکی برای اطلاعات منابع انسانیtalentManagement
ارزیابی عملکرد

عملکرد کارکنان بر اساس معیارهای مشخص ارزیابی می‌شود تا ضمن کنترل آن‌ها، با توجه به بازخوردهای حاصل از ارزیابی برای دستیابی به عملکرد بهینه نیز برنامه‌ریزی انجام شود.


درباره نوماتک

راهکارهای نرم افزاری نوماتک