شرکت نرم افزاری نوماتک

مدیریت مالی و حسابداری یا FI

راهکار مدیریت مالی و حسابداری عملیات گردآوری و ثبت داده‌های مالی، شامل تمام تراکنش‌های کسب‌وکار، اموال و دارایی‌ها و ... است. یک جنبه ثبت این اطلاعات ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی به مدیران درون‌سازمانی و یا ذی‌نفعان دیگر است و جنبه دیگر آن پاسخگویی به الزامات قانونی. این داده‌ها همچنین مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌ای از آن استفاده می‌شود.


برخی مزایای بکارگیری Finance در سازمان

- دقت در جمع آوری و ثبت داده‌های مربوط به فعالیت‌ها و رویدادهای مالی 

- محاسبه دقیق بهای تمام شده با ردیابی هزینه‌ها

- کنترل، مدیریت و بهبود جریان نقدینگی

- مدیریت استهلاک اموال و دارایی‌های ثابت

- پردازش اطلاعات مالی و تبدیل آن‌ها به گزارش‌های مفید برای تصمیم گیری مدیران 
راهکارهای نرم افزاری نوماتک

درباره نوماتک