شرکت نرم افزاری نوماتک

وبلاگ نوماتک


PostImage
تاریخ: 21 مرداد 1396 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد 
دسته بندی: فناوری, مدیریت مالی و حسابداری

تغییر جز جدا نشدنی این روز های ماست. تکنولوژی با سرعت بسیاری تغییر می کند، امکانات جدیدتری را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و تمام زندگی ...


بیشتر


PostImage
تاریخ: 19 اسفند 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: مدیریت مالی و حسابداری

خود را بازاریابی کنید....


بیشتر


PostImage
تاریخ: 2 دی 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: مدیریت مالی و حسابداری

همان‌طور که در مطالب پیشین گفته شد، در دهه‌های اخیر مدیران مالی تقاضای بیشتری برای آگاهی و استفاده از اطلاعات گزارش‌های مالی دارند تا در تصمیم‌گیری‌های خود از...


بیشتر


PostImage
تاریخ: 20 آبان 1394 | نویسنده: بیتا کاظمی نژاد
دسته بندی: مدیریت مالی و حسابداری

مدیران مالی می‌گویند در دهه‌های اخیر تقاضای سهام‌داران برای آگاهی از اطلاعاتی که در گزارش‌های مالی آمده به شدت رو به افزایش است تا به این ترتیب بینش...


بیشتر