شرکت نرم افزاری نوماتک

توسعه سریع نرم‌افزار

زیرساخت NEF بستری را فراهم کرده که به کمک آن امکان توسعه نرم‌افزار متناسب با نیازمندی‌های هر کسب‌وکار با سرعت بیشتری فراهم شده است. با سفارشی‌سازی پویا راهکارهای نرم‌افزاری نوماتک، با سرعت بیشتری می‌توانید به راهکار مطلوب خود دست پیدا کنید.
معماری مبتنی بر خدمات – Service Oriented


زیرساخت NEF براساس معماری مبتنی بر خدمات یا Service Oriented Architecture طراحی شده است. در این معماری ارتباط میان سیستم‌ها از طریق کانال‌های ارتباطی صورت می‌گیرد که سرعت کار با نرم‌افزار را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد. از طرفی همگام با رشد کسب‌وکار شما، به واسطه معماری مبتنی بر خدمات، سیستم نیز قابلیت گسترش و انطباق با این افزایش بار را دارد. همچنین قابلیت ایجاد یکپارچگی میان حوزه‌های مختلف کارکردی در زمان پیاده‌سازی (یا لزوم توسعه نرم‌افزار به واسطه رشد کسب‌وکار) این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید با سرعت بیشتری از سیستم استفاده کنید.ساختار یکپارچه اطلاعات


ساختار منحصربه‌فردی که در طراحی پایگاه داده در زیرساخت NEF در نظر گرفته شده است، با ساختاردهی به اطلاعات مشترک میان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و گردآوری آن‌ها به صورت یکپارچه، قابلیت توسعه سریع نرم‌افزار و سفارشی‌سازی آن را فراهم می‌کند.ارتباط با انواع پایگاه داده


داده‌های یک سازمان صرفاً محدود به داده‌های نیست که به صورت داخلی گردآوری شده؛ امروز منابع داده‌ای یک سازمان تنوع بیشتری دارند و سازمانی موفق است که بتواند بیشترین بهره‌گیری را از منابع داده‌ای خود کند. زیرساخت نرم‌افزاری NEF امکان اتصال به تمامی پایگاه داده‌های RDBMS و NOSQL و ساختار های Big Data از جمله Hadoop را دارد. امکان ارتباط با انواع پایگاه داده، در کنار داده‌های سازمانی شما، قابلیت کنترل جامع و همچنین دستیابی به گزارش‌های دقیق‌تر را در اختیار شما قرار می‌دهد.سفارسی‌سازی پویا


پیاده‌سازی جریان‌های کاری مورد نیاز در هر کسب‌وکار با توجه به پیچیدگی‌های موجود در ابزارهای فرایندساز دشواری‌های زیادی دارد. تمایزی که زیرساخت نرم‌افزاری NEF ایجاد می‌کند به کاربران اجازه می‌دهد روال‌های پیچیده را به راحتی طراحی کنند تا راهکار نرم‌افزاری به سرعت در دسترس قرار گیرد. راهکار نرم‌افزاری نوماتک انعطاف لازم را برای تغییر موضوعات تجاری و قوانین داخلی سازمان شما داراست و در نتیجه از تبدیل شدن این موارد به گلوگاه جلوگیری می‌کند؛ به این ترتیب این قابلیت سازمان شما را قابل توسعه می‌کند.
از سوی دیگر ساختارهای مدیریت و برنامه‌ریزی منابع در کسب‌وکارهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، به همین دلیل ساختارهای فرایندسازی و محاسباتی انعطاف‌پذیری که زیرساخت نرم‌افزاری NEF در اختیار شما قرار می‌دهد، برای تغییر و توسعه فرایندها و محاسبات بسیار بااهمیت است. راهکارهای نوماتک که بر بستر زیرساخت نرم‌افزاری NEF توسعه داده شده‌اند به شما کمک می‌کند تنظیماتی را به صورت پویا بر روی سیستم انجام دهید و تا از دانش سازمانی برای تصمیم‌گیری و انجام یک فعالیت استفاده کنید. به این ترتیب شما می‌توانید نتیجه یک گزارش پیچیده را به صورت پویا در کنترل آنی فرایندهای خود شریک کنید و ساختار سازمانی خود را هوشمند نمایید.مدیریت در شرایط بحران


مدیریت سیستم در شرایط بحران مربوط به حوادث فیزیکی غیرمنتظره‌ای است که منجر به از میان رفتن اطلاعات مشتریان می‌شود. زیرساخت NEF مدیریت بحران را در سطوح مختلفی برعهده دارد؛ ازجمله پشتیبان‌گیری، ذخیره/ نگهداری داده‌ها پیش از وقوع حادثه.
بازگرداندن تغییرات اطلاعات شما در سطح رکوردهای اطلاعاتی:
زیرساخت نرم‌افزاری NEFتمامی رویدادهای موجودیت‌های تجاری شما را نگهداری می‌کند و می‌توانید در صورت بروز هر گونه اشکال و بحران تغییرات را به سادگی لغو نموده و امنیت اطلاعات خود را تضمین نمایید.
حذف ریسک‌های عملیات ناشی از قطعی ارتباط با منابع داده‌ای بر اثر حوادث فیزیکی و غیر منتظره در زمان ثبت اطلاعات:
زیرساخت نرم‌افزاری NEF در تمامی نقاط انفصال اطلاعاتی، داده‌ها و دستورهای شما را تا زمان ارسال موفق آن نگهداری کرده و از از دست رفتن آن‌ها جلوگیری می‌کند، بنابراین ساختاری امن برای انجام عملیات ایجاد می‌کند.
پیشگیری از وقوع شرایط بحرانی:
با استفاده از زیرساخت نرم‌افزاری NEF می توانید کنترل‌هایی ایجاد کنید تا از ریسک‌های سازمانتان بکاهید، هشداردهنده‌های لازم را برای کسب‌وکار خود تنظیم کنید و از قرارگیری سازمان در وضعیت بحرانی پیشگیری کنید.