شرکت نرم افزاری نوماتک

امکانات ارتباطی

برقراری ارتباطات مؤثر یکی از امکانات اتوماسیون‌های اداری است که بهره‌وری سازمانی را به شدت بهبود می‌دهد. اتوماسیون اداری نوماتک ابزارهای گوناگونی را به این منظور در اختیار شما قرار می‌دهد تا ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی خود را مدیریت کنید. بیشتر››


ویژگی‌های کلی امکانات ارتباطی نوماتک
ایمیل

ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی (ایمیل) با استفاده از ایمیل سازمانی انجام می‌شود. همچنین می‌توانید با استفاده از پروتکل ECE از خارج از سازمان نامه دریافت کنید.  بیشتر ››

فکس

با استفاده از نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک شما می‌توانید فکس‌های خود را به صورت مستقیم داخل نرم‌افزار دریافت و یا از طریق نرم‌افزار ارسال کنید.  بیشتر ››

سیستم پیام

سیستم پیام سیستمی است که برای مدیریت ارتباطات غیررسمی درون‌سازمانی در نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک تعیه شده است. با استفاده از این سیستم می‌توانید با همکاران خود گفت‌وگو کنید و یا اعلانات عمومی سازمان را به صورت گروهی ارسال کنید.  بیشتر ››

پیامک

امکان تنظیم و ارسال پیامک برای پیگیری رویدادهای سیستمی مانند ورود به سیستم وجود دارد. همچنین می‌توانید در صورت عدم دسترسی به سیستم در هنگام دریافت ایمیل یا پیام، پیامک دریافت کنید.  بیشتر ››