فونت شرکت نرم افزاری نوماتک

مدیریت وظایف


برنامه‌ریزی برای انجام وظایف، قرارهای کاری و پیگیری آن ‌ها، مسئله‌ای است که در صورت واگذاری آن به افراد و عدم وجود ابزاری مناسب برای سامان‌دهی به این امور از کنترل خارج می‌شود. بخش مدیریت وظایف دقیقاً با همین هدف در نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک قرار داده شده است و به کاربران کمک می‌کند فعالیت‌های روزانه خود را ثبت، اولویت‌بندی و مدیریت کنند. به این منظور به هر فرد یک تقویم تخصیص داده شده‌است که می‌تواند آن را به صورت نمای ماهیانه، روزانه و سالیانه مشاهده کرده و وظایف خود را بر روی آن بنویسد. این ابزار همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تقویم خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و در صورتی که در حوزه اختیارات آن‌ها باشد، وظایفی را نیز به دیگران ارجاع یا تخصیص دهند.