شرکت نرم افزاری نوماتک

مدیریت وظایف و جلسات

برنامه‌ریزی برای انجام وظایف، قرارهای کاری و پیگیری آن ها، مسئله‌ای است که در صورت واگذاری آن به افراد و عدم وجود ابزاری مناسب برای سامان‌دهی به این امور از کنترل خارج می‌شود. بخش مدیریت وظایف دقیقاً با همین هدف در نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک قرار داده شده است و به کاربران کمک می‌کند فعالیت‌های روزانه خود را ثبت، اولویت‌بندی و مدیریت کنند.
به این منظور به هر فرد یک تقویم تخصیص داده شده‌است که می‌تواند آن را به صورت نمای ماهانه، روزانه و سالیانه مشاهده کرده و وظایف خود را بر روی آن بنویسد. این ابزار همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تقویم خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و در صورتی که در حوزه اختیارات آن‌ها باشد، وظایفی را نیز به دیگران ارجاع یا تخصیص دهند. بیشتر››


ویژگی‌های کلی مدیریت وظایف و جلسات نوماتک
مدیریت وظایف

با استفاده از اتوماسیون اداری نوماتک می‌توانید وظایف خود را تعریف، زمان‌بندی و اولویت‌بندی کنید و با ارجاع کارها به یکدیگر بتوانید انجام امور را تسهیل کنید. همچنین می‌توانید انجام وظایف را پیگیری کنید و از میزان پیشرفت آن‌ها آگاه شوید.  بیشتر ››

مدیریت جلسات

شما می‌توانید با کمک اتوماسیون اداری نوماتک، جلسات کاری خود را بر روی تقویم تنظیم کنید، افراد حاضر در جلسه را دعوت کنید و محل برگزاری جلسه را نیز تعیین کنید. همچنین این تقویم با تقویم گوگل و آتلوک شما به راحتی قابل همگام شدن است.  بیشتر ››

اپلیکیشن مدیریت وظایف و جلسات

اپلیکیشن Task نسخه تلفن همراه برای مدیریت وظایف و جلسات است که با استفاده از آن می‌توانید از تمام امکانات موجود در نرم‌افزار مدیریت وظایف و جلسات بر روی تلفن همراه خود استفاده کنید.  بیشتر ››