شرکت نرم افزاری نوماتک

دبیرخانه و بایگانی

یکی از اولین گام‌ها برای مدیریت مکاتبات اداری، تعریف دبیرخانه با دسترسی‌های مجاز است تا به این ترتیب بر ارسال، دریافت و گردش نامه‌ها و سایر مستندات نظارت شود. مسئله دیگر بایگانی کردن این مستندات است که در روش‌های سنتی با مشکلات متعددی مواجه بود. نیاز به حجم فیزیکی زیاد برای نگهداری مستندات و نامه‌ها از یک طرف، زمان طولاتی برای بازیابی و پیدا کردن مستندات در صورت نیاز به رجوع به آن‌ها و احتمال گم شدن با از بین رفتن این اسناد در طول زمان، همه مواردی هستند که راه‌حل آن‌ها را می‌توانید در راهکار اتوماسیون اداری نوماتک بیابید. بیشتر››


ویژگی‌های کلی دبیرخانه و بایگانی نوماتک
مدیریت دبیرخانه

شما می‌توانید متناسب با نیازمندی‌های خود انواع دبیرخانه را تعریف کنید و همچنین دفاتر اندیکاتور و الگوهای مورد نظر خود را برای شماره‌گذاری نامه‌ها تعریف کنید تا به این ترتیب نامه‌های وارده، داخلی یا صادره را ثبت کنید. بیشتر ››

مدیریت کارتابل دبیرخانه

با استفاده از اتوماسیون اداری نوماتک می‌توانید با توجه به دسترسی‌ها، کارتابل خود را مدیریت کنید، مکاتبات اداری بین سازمانی را انجام دهید و گردش نامه‌ها را در دبیرخانه‌ها پیگیری کنید. بیشتر ››

مدیریت دبیرخانه‌های غیرمتمرکز

راهکار مدیریت مرکز ارتباطات توزیع‌شده ابتکار نوماتک برای مدیریت شعبه‌های مختلف سازمان شماست. به این ترتیب به راحتی می‌توانید عملیات و مکاتبات اداری خود را در شعبات خود در مناطق مختلف جغرافیایی مدیریت کنید.  بیشتر ››

ایمیل دبیرخانه

شما می‌توانید با تعریف ایمیل دبیرخانه، از آن برای ارسال و دریافت نامه‌های اداری استفاده کنید. همچنین از پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات یا ECE برای ارسال و دریافت نامه‌های بین سازمانی بهره بگیرید.  بیشتر ››

مدیریت بایگانی

شما می‌توانید ساختار با استفاده از اتوماسیون اداری نوماتک، ساختار ظبقه‌بندی بایگانی مورد نیاز خود را تعریف کنید تا اسناد و نامه‌های مربوط را به آن‌ها تخصیص دهید. همچنین دسترسی‌های مجاز برای انجام عملیات بایگانی را برای کاربران تعریف کنید.  بیشتر ››