شرکت نرم افزاری نوماتک

مدیریت فایل

امکان ذخیره و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها یکی از الزامات سازمانی است. اتوماسیون اداری نوماتک با سیستم مدیریت فایل به شما این امکان را می‌دهد که فایل‌های مورد نیاز خود را ذخیره و مدیریت کنید. بیشتر››


ویژگی‌های کلی مدیریت فایل نوماتک
ذخیره‌سازی فایل

شما می‌توانید فایل‌های مورد نیاز خود را با فرمت‌های مختلف در اتوماسیون اداری نوماتک ذخیره کنید. همچنین می‌توانید آن‌ها را با توجه به نیازهای خود گروه‌بندی‌ کنید.  بیشتر ››

جستجو و بارگیری فایل‌ها

شما می‌توانید در هر لحظه فایل‌های مورد نیاز خود را با استفاده از کلیدواژه‌های مدنظرتان جستجو کرده و به آن‌ها دست پیدا کنید. امکان پیش‌نمایش و بارگیری فایل‌ها نیز وجود دارد.  بیشتر ››