شرکت نرم افزاری نوماتک

مدیریت مکاتبات

مدیریت نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات اداری یکی از وظایف اصلی سیستم‌های اتوماسیون اداری است. راهکار اتوماسیون اداری نوماتک تمام امکانات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد تا مکاتبات اداری خود را به آسانی مدیریت کنید؛ از امکان تهیه پیش‌نویس نامه و ویرایش آن توسط کاربران مختلف، تا ارسال نامه به صورت داخلی، از طریق ایمیل یا پروتکل ECE و پیگیری ارجاعات صورت گرفته در مکاتبات انجام شده. بیشتر››


ویژگی‌های کلی مدیریت مکاتبات نوماتک
مدیریت پیش‌نویس نامه‌ها

در کارتابل پیش‌نویس نامه اتوماسیون اداری نوماتک می‌توانید پیش‌نویس‌های ایجادشده را مشاهده کنید، آن‌ها را ویرایش کنید و در صورت لزوم عملیات لازم را برای تغییر وضعیت آن‌ها انجام دهید.  بیشتر ››

نامه‌نگاری

با دسترسی به کارتابل‌ نامه‌های خود می‌توانید مکاتبات خود را به آسانی مدیریت کنید. ارسال ایمیل، استفاده از پروتکل ECE، مدیریت دریاقت نامه‌های فیزیکی و ... از امکاناتی است که نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک در اختیار شما قرار می‌دهد. بیشتر ››

جستجوی پیشرفته

امکان جستجوی پیشرفته در میان نامه‌ها، پیش‌نویس نامه‌ها و دبیرخانه با استفاده از فیلترهای مختلف زمانی، شماره نامه، کارتابل، اولویت نامه، عنوان و متن نامه، نوع ارجاع نامه، اقدامات صورت گرفته بر روی آن، طبقه نامه و ... ممکن است.  بیشتر ››

پیگیری مکاتبات اداری

گردش کار به واسطه ارجاع نامه و سپس پیگیری نامه‌ها و اقدامات انجام‌شده بر روی آن‌ها را به صورت کامل می‌توانید در اتوماسیون اداری نوماتک مدیریت کنید. همچنین می‌توانید درختواره گرافیکی ارجاعات را نیز مشاهده کنید.  بیشتر ››