شرکت نرم افزاری نوماتک

گزارش‌های تحلیلی مدیریت زنجیره تأمین


راهکارهای ستنی مدیریت زنجیره تأمین، به ویژه در دنیای امروز کسب‌وکار در عمل کمبودهای بسیاری دارند؛ پیچیده شدن هر چه بیشتر عملیات، بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان، بی‌ثباتی و رقابت فزاینده در بازار و بسیاری عوامل دیگر که مدیریت زنجیره تأمین را به شیوه سنتی، ناکارآمد می‌کنند. گرچه سیستم‌های سنتی مدیریت زنجیره تأمین، اطلاعاتی را از بخش‌های مختلف یک زنجیره تأمین از خرید تا انبار و فروش گردآوری می‌کردند، اما به سبب عدم یکپارچگی بخش‌های مختلف، همواره صحت و دقت این اطلاعات مورد تردید بوده است. در نتیجه حجم انبوه اطلاعات بدون استفاده باقی می‌ماند. راهکارهای جدید مدیریت زنجیره تأمین با به کارگیری تکنولوژی علاوه بر یکپارچگی زنجیره تأمین، بستری برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده فراهم می‌کنند و بینش‌های لازم برای تصمیم‌گیری مدیران را از میان این اطلاعات استخراج می‌کنند.

گزارش‌های تحلیلی خرید

- گزارش‌های دوره‌ای خرید (روزانه، ماهیانه، فصلی، ...)
- گزارش‌های ماتریسی خرید
- گزارش‌های مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا، اعتبار و تأمین‌کننده‌ها
- گزارش‌های بررسی وضعیت درخواست خرید
- گزارش‌های پیگیری از تمام مراحل خرید تا اقدام
- گزارش فرایندهای خرید بازرگانی
- گزارش مقایسه‎‌ای استعلام‌های خرید ثبت‌شده برای یک درخواست خرید
- گزارش‌گیری از کلیه مراحل فرایند خرید خارجی از شروع فعالیت پروفرما و گشایش اعتبار تا مرحله ترخیص کالا
- و ...

درخواست دمو


گزارش‌های تحلیلی انبار

- گزارش میزان مصرف کالا
- گزارش گردش موجودی دوره‌ای
- گزارش مرور گردش ریالی و مقداری انبارها به تفکیک انبارها و طبقات کالا
- گزارش کامل مشخصات کالا
- گزارش رسید و حواله‌های فاقد نرخ
- گزارش جامع رسیدها و حواله‌ها
- گزارش ماتریسی گردش انبار
- گزارش درخواست‌های تحویل شده و تحویل نشده
- گزارش از فرایند حواله و برگشت کالای امانی ما نزد دیگران
- گزارش از فرایند رسید و برگشت کالای امانی ما نزد دیگران
- گزارش‌گیری پارتو در دسته‌بندی اقلام موجودی
- و ...

درخواست دمو


گزارش‌های تحلیلی فروش

- گزارش فروش انجام شده به تفصیل
- گزارش فروش ریالی و مقداری کالا به تفکیک گروه و ریز کالا
- مقایسه فروش ریالی
- گزارش روند فروش به تفکیک کالا
- گزارش فروش روزانه
- گزارش مقایسه مشتریان بر اساس حجم فروش
- گزارش مقایسه کالا بر اساس حجم فروش
- گزارش صورت وضعیت مطالبات مشتریان
- گزارش ریالی و مقداری محصول به تفکیک ماه
- گزارش فروش ریالی به تفکیک گروه مشتریان و مشتری
- گزارش مقایسه ریالی فروش به تفکیک گروه مشتری و و نام مشتری و نوع کالا
- گزارش مغایرت مبلغی فاکتور
- گزارش‌های فروش ارزی- ریالی به تفکیک زمان
- ...

درخواست دمو