شرکت نرم افزاری نوماتک

ویژگی‌های نرم‌افزار گزارش‌های تحلیلی


استفاده از راهکارهای سنتی برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، در فضای کسب‌وکار امروز کاستی‌های بسیاری دارند. فارغ از اینکه راهکارهای نوین می‌توانند دقت برنامه‌ریزی تولید شما را بهبود دهند و به صورت همزمان امکان کنترل همه‌جانبه‌ای را برای شما فراهم کنند، یکی از تفاوت‌های عمده استفاده از راهکارهای نوین در گزارش‌های تحلیلی به موقع است که می‌تواند مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری باشد.

آنالیز سود سرانگشتی

یکی از راه‌حل‌های ویژه در راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک که به شما کمک می‌کند میزان سود خود را در صورت تولید سطح مشخصی از هر محصول به راحتی تخمین بزنید. آنالیز سود سرانگشتی با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌هایی که برای تولید هر محصول (از نظر مواد اولیه، عملیات، ماشین‌آلات، مراکز کاری، توقف‌ها و ...) تعریف کردید، محاسبات خود را انجام می‌دهد. این امکان به ویژه برای محاسبات سرانگشتی و تعیین سطح تولید برای تحقق اهداف فروش بسیار کاربردی است.

درخواست دمو


گزارش‌های مقایسه‌ای سطح تولید

شما می‌توانید در هر لحظه، در بازه‌های مشخص و به تفکیک مراکز کاری، محصول و ... مقدار تولید خود را مشاهده کنید، گزارش تولید گونه‌ها و درجه‌های مختلف کالا (درجه 1، درجه 2، درجه 3و ...) را بر اساس تعریف‌هایی که پیش‌تر در سیستم انجام دادید، بررسی کنید و در صورت نیاز این مقادیر را با مقادیر دوره‌های زمانی مشابه مقایسه کنید. همچنین می‌توانید سطح تولید محقق شده را با برنامه تولید مقایسه و دلایل کاهش تولید را بررسی کنید.

درخواست دمو


گزارش‌های توقف‌های تولید

گزارش‌های توقف، زمان‌های توقف و دلایل آن به صورت کامل در دسترس شماست. همچنین می‌توانید انحرافات از برنامه تولید یا مصرف را با مقایسه سطح واقعی تولید با برنامه تولید کنترل کنید.

درخواست دمو


گزارش‌های استفاده از منابع تولید

سطح استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، بازده نیروی انسانی و همچنین گزارش‌های بازدهی نیروی انسانی، اثربخشی جامع تجهیزات OEE، عملکرد ماشین‌آلات و نیروی انسانی از مسائلی است که می‌توانید در هر لحظه از آن بهره‌مند شوید.

و گزارش‌های دیگری که به تناسب نیازمندی‌های کسب‌وکار خود می‌توانید در اختیار داشته باشید.

درخواست دمو