شرکت نرم افزاری نوماتک

ویژگی ‌های نرم‌ افزار کنترل کیفیت فرایند تولید


راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند متناسب با نیازمندی‌های کسب‌وکار خود معیارهای کیفی لازم را برای تضمین کیفیت فرایند تولید تعریف کرده و اطلاعات گردآوری شده بر این اساس را تحلیل کنید. به این ترتیب کاهش قابل توجهی در توقف‌های تولید خواهید داشت و کنترل بیشتری بر انطباق میان برنامه و سطح تولید محقق شده خواهید داشت.

مدیریت اسناد کنترل کیفیت

تعریف اسناد کیفیت، متناسب با نیازمندی‌ها به شما کمک می‌کند اطلاعات مربوط به ارزیابی فرایند تولید را به آسانی گردآوری کنید و با دسترسی به آن‌ها در هر لحظه، شرایط فرایند تولید را تحت کنترل داشته باشید.

درخواست دمو


کنترل کیفیت فرایند

شما می‌توانید پارامترهایی را که باید به لحاظ کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرند، تعریف کنید و اطلاعات مورد نظر را در اسناد کنترل ثبت کنید. همچنین می‌توانید به آسانی فرمول‌های پیچیده‌ای برای کنترل عوامل مورد نظر در فرایند تولید تعریف کنید.
امکان ارتباط راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید با اتوماسیون‌های صنعتی سبب افزایش دقت و تسریع انتقال اطلاعات فرایند می‌شود. ارتباط با تجهیزات متنوع تولیدی مانند PLC، DCS و سایر حسگرها عملکرد تولید را به صورت مستقیم ثبت می‌کند. در راهکار نوماتک همچنین این امکان نیز فراهم شده که در صورت عدم ارتباط میان تجهیزات پایش فرایند و نرم‌افزار، این اطلاعات از طریق اکسل به آسانی منتقل شوند.

درخواست دمو


گزارش‌های کیفیت

شما می‌توانید به آسانی بر اساس اطلاعاتی که در اسناد کنترل کیفیت فرایند تولید گردآوری کردید، گزارش‌های کیفیت فرایند تولید را در هر لحظه در اختیار داشته باشید.
- سطح تولید را به صورت همزمان با برنامه تولید مقایسه کنید؛
- کاهش سطح تولید را گزارش کنید و علل آن را شناسایی کنید؛
- با تعریف و به‌کارگیری فرمول‌های بالانس خط تولید، از بیشینه ظرفیت منابع تولید استفاده کنید؛
- درجه کیفی محصولات را در صورت نیاز مشخص و تفکیک می‌کنید؛
- و ...

درخواست دمو