شرکت نرم افزاری نوماتک

نرم‌افزار کنترل کیفیت فرایند

پایش فرایند تولید، تضمین کننده کیفیت در یک واحد تولیدی است. شما می‌توانید با به کارگیری راهکار نرم‌افزاری برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، اطلاعات کافی از روند تولید در اختیار داشته باشید و در صورت بروز مشکلات به سرعت ریشه را شناسایی کرده و آن را برطرف کنید. به این ترتیب علاوه بر بهبود کیفیت فرایند تولید، هزینه‌ها نیز تا حدود قابل توجهی کاهش می‌یابند. بیشتر››


ویژگی‌های سیستم کنترل کیفیت فرایند
مدیریت اسناد کنترل کیفیت

تعریف اسناد کیفیت، متناسب با نیازمندی‌ها به شما کمک می‌کند اطلاعات مربوط به ارزیابی فرایند تولید را به آسانی گردآوری کنید و با دسترسی به آن‌ها در هر لحظه، شرایط فرایند تولید را تحت کنترل داشته باشید. بیشتر ››

کنترل کیفیت فرایند

شما می‌توانید پارامترهایی را که باید به لحاظ کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرند، تعریف کنید و اطلاعات مورد نظر را در اسناد کنترل ثبت کنید. همچنین می‌توانید به آسانی فرمول‌های پیچیده‌ای برای کنترل عوامل مورد نظر در فرایند تولید تعریف کنید. بیشتر ››

گزارش‌های کیفیت

شما می‌توانید به آسانی بر اساس اطلاعاتی که در اسناد کنترل کیفیت فرایند تولید گردآوری کردید، گزارش‌های کیفیت فرایند تولید را در هر لحظه در اختیار داشته باشید. بیشتر ››