شرکت نرم افزاری نوماتک

برنامه‌ریزی تولید

هر چند تاکنون بسیاری از واحدهای تولیدی به صورت سنتی محاسبات برنامه‌ریزی تولید را انجام می‌دادند، اما مزایای استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری برنامه‌ریزی تولید بر هیچ کس پوشیده نیست. راهکار نرم‌افزاری مدیریت و برنامه‌ریزی تولید نوماتک، ابزاری است که می‌تواند با بهینه‌سازی به کارگیری منابع، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیقی را برای تولید ارائه کند تا به این ترتیب سود شما بیشینه شود. بیشتر››


ویژگی‌های سیستم برنامه‌ریزی تولید
برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد - MRP

با در اختیار داشتن برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد می‌توانید تضمین کنید که مقدار دقیق مواد اولیه لازم را در زمان لازم بر اساس برنامه تولید در اختیار خواهید داشت. به این ترتیب هزینه‌های انبارداری را نیز تا حدود زیادی کاهش می‌دهید و می‌توانید به موقع پاسخگوی تقاضای مشتریان باشید. بیشتر ››

برنامه‌ریزی ظرفیت منابع - CRP

برنامه‌ریزی ظرفیت منابع به شما کمک می‌کند، منابع تولید را (ماشین‌آلات و تجهیزات، مراکز کاری و ...) ارزیابی کنید و با توجه به نیازمندی‌های ظرفیتی تولید، محاسبات مربوط به برنامه تولید را برای تخصیص بهینه منابع تولید انجام دهید. بیشتر ››

برنامه‌ریزی بلندمدت تولید

افق‌های بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی تولید به شما کمک می‌کند علاوه بر یک دیدگاه کلی از سطح تولید، بتوانید برنامه را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و به صورت جزئی‌تر مشاهده کنید. نوماتک با قابلیت انطباق با رویکردها و سیاست‌های تولید مختلف، محاسبات برنامه‌ریزی تولید را به آسانی انجام می‌دهد. بیشتر ››

دستور تولید

شما می‌توانید بر اساس برنامه تولید، دستور تولید را که دستوری عملیاتی است، تهیه کنید و نیازمندی‌های مواد و ظرفیت را به صورت روزانه در اختیار داشته باشید. به این ترتیب می‌توانید برنامه تولید را محقق کنید. بیشتر ››