برنامه ریزی و مدیریت تولید (PLM)

سازمان‌های تولیدی همواره با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های بسیاری در مهندسی محصول، تامین مواد، ظرفیت نیروی انسانی، ماشین آلات در دسترس و ... مواجه بوده‌اند. نرم‌افزار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک با مهندسی محصولات، محاسبه ظرفیت واحدهای تولیدی و ایجاد یکپارچگی با انبار، فروش، خرید و حسابداری، تقاضاها را مدیریت می‌کند. این نرم‌افزار با دیدی کامل به به‌روش‌ها و با در نظر گرفتن مفاهیم پیشرفته تولید طراحی شده‌است تا پاسخگوی نیازهای شما باشد. 

درخواست دمو


مهندسی محصول و ظرفیت

- تعریف اقلام کالا اعم از محصولات، کالای نیمه‌ساخته و مواد اولیه 
- تعریف درخت محصول یا فرمول‌های ساخت مختلف برای هر کالا
- تعریف مسیرهای تولید مختلف برای هر کالا (روش ساخت)
- تخصیص واحدهای اندازه‌گیری متنوع به هر کالا
- تعریف ماشین‌آلات، مراکز کاری و واحدهای تولید
- محاسبه خودکار و دستی ظرفیت‌های ماشین‌آلات و مراکز کاری
- تخصیص خودکار و دستی وظیفه به ماشین‌آلات و مراکز کاری
- محاسبات کارایی، زمان بیکاری، اضافه کاری و ...


درخواست دمو بیشتر بدانیدبرنامه‌ریزی تولید

- MRP - برنامه ریزی احتیاجات مواد
- CRP - برنامه ریزی ظرفیت
- RCCP - برنامه ریزی ظرفیت سرانگشتی
- MPS - برنامه اصلی تولید
- پیش‌بینی تولید
- امکان‌سنجی تقاضاها
- برنامه‌ریزی مستقیم تقاضا
- برنامه‌ریزی سفارش‌های وابسته
- مدیریت درخواست‌های مواد اولیه
- ارائه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تولید
- برنامه‌ریزی فعالیت‌های برون‌سپاری شده


درخواست دمو بیشتر بدانیدثبت عملیات تولید

- دفاتر ثبت (تولید، مصرف، عملیات)
- ثبت توقفات و خرابی‌های تولید
- محاسبات واقعی مسیر تولید و مغایرت‌ها
- تولید خودکار و دستی دستور تولید
- تولید خودکار و دستی دستورهای کاری
- محاسبه مدت زمان سیکل تولیدی
- یافتن گلوگاه‌های خطوط تولید
- بالانس کردن خطوط تولید


درخواست دمو بیشتر بدانیدکنترل کیفیت

- تعریف‌های نامحدود آزمون برای هر کالا
- تعریف گروه‌های آزمون مختلف
- تعریف ساختارهای آزمون کیفی
- ایجاد خودکار دستورهای آزمون
- تایید یا رد خودکار نتایج آزمون‌ها بر اساس ویژگی های قابل قبول
- ایجاد روال تایید یا رد کنترل کیفیت


درخواست دمو بیشتر بدانیدگزارش‌های تحلیلی

- گزارش مقایسه‌ای مصرف و تولید مواد
- گزارش دوره‌ای انحراف از برنامه تولید و مصرف
- OEE اثربخشی جامع تجهیزات
- گزارش وضعیت خطوط تولید بر مبنای دستورهای تولید
- گزارش دوره‌ای ضایعات
- گزارش تولید گونه‌ها و درجات مختلف کالا (درجه 1، درجه 2 ، درجه 3)
- گزارشات زمان‌های بیکاری
- گزارشات توقف و دلایل توقفات


درخواست دمو بیشتر بدانید