شرکت نرم افزاری نوماتک

ویژگی‌های مهندسی محصول، ظرفیت و منابع انسانی


تعریف ظرفیت‌های منابع تولید، از نیروی انسانی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات تولید به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی دقیق ظرفیت‌های تولید اهمیت بسیاری دارد. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند ساختار محصول خود را متناسب نیازمندی‌های خود در فرایند تولید پیوسته یا گسسته تعریف کنید. همچنین می‌توانید ظرفیت ماشین‌آلات و زمان راه‌اندازی را بر روی تقویم کاری و مسیرهای ساخت – Routing و عملیات مورد نیاز برای تولید هر واحد یا دسته محصول را تعریف کنید. یکپارچگی با زیرسیستم منابع انسانی نیز به شما کمک می‌کند پیچیده‌ترین شیفت‌های کاری را برنامه‌ریزی و مدیریت کنید.

تعریف ساختار محصول

محصول نهایی و فرایند تولید در یک واحد تولیدی، ساختار محصول را تعریف می‌کنند. این ساختار ممکن است یک فرمول شیمیایی باشد که مجموعه‌ای از مواد اولیه را به عنوان ورودی دریافت و با توجه به شرایط فرایندی مشخص یک یا چند محصول (و محصولات جانبی) را به دست می‌دهد. ساختار محصول همچنین ممکن است شامل یک درخت محصول – BOM باشد که مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، محصولات نیمه‌ساخته و محصول نهایی را شامل شود. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند حالت‌های مختلفی را در تعریف ساختار محصول با توجه به نیازمندی‌های واحد تولیدی خود مدیریت کنید.

درخواست دمو


تعریف مسیرهای تولید

مسیر تولید یا به عبارت دیگر روش ساخت، گام‌هایی را تعریف می‌کند که برای تولید یک محصول باید طی کنید. هر مسیر تولید در ساده‌ترین حالت ممکن است از یک یا چند عملیات (و حتی تکرار عملیات) تشکیل شده باشد و زمانی پیچیده‌تر شود که پس از انجام عملیات الف، بر اساس کیفیت خروجی، مسیرهای مختلفی وجود داشته باشد. با تعریف مسیرهای تولید و عملیات برای ساخت محصول نهایی می‌توانید به راحتی محاسبات برنامه‌ریزی ظرفیت را انجام دهید. با استفاده از راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک می‌توانید مسیرهای تولید، عملیات و اولویت‌بندی آن‌ها را به راحتی انجام دهید.

درخواست دمو


تعریف شیفت‌های کاری

نیروی انسانی یکی از منابع مهم تولید است که باید به درستی به مراکز کاری تخصیص داده شوند. بسته به سیاست‌های کلان یک واحد تولیدی، در فرایندهای تولید گسسته عموماً شیفت‌های کاری معمولی برای نیروی انسانی تعریف می‌شود و تنها مسئله تخصیص نیروی انسانی به مراکز کاری مطرح است. در مقابل در فرایند تولید پیوسته، به واسطه اینکه توقف در عملیات تولید و شروع دوباره بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است، برنامه‌ریزی نیروی انسانی نیز به صورت پیوسته انجام می‌شود. در چنین حالتی مدیریت شیفت‌های چرخشی در کنار تخصیص نیروی انسانی به مراکز کاری بر اساس برنامه تولید اهمیت می‌یابد. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک با ایجاد یکپارچگی با راهکار منابع انسانی به شما کمک می‌کند پیچیده‌ترین شیفت‌های کاری را تعریف و مدیریت کنید و با به کارگیری نسخه موبایل (اپلیکیشن) حضور و غیاب نوماتک، ثبت و تأیید درخواست‌های کارکنان خود را تسهیل کنید.

درخواست دمو


تعریف تقویم های کاری

مراکز کاری در هر واحد تولیدی، بخش‌های مختلف مسیرهای تولید را به صورت عملیاتی در خط تولید مشخص می‌کنند. هر مرکز کاری شامل تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می‌شود که باید عملیاتی مشخص را برای تولید محصولی با ساختار محصول مشخص (که پیش‌تر تعریف شده) انجام دهد. از آن‌جایی که ظرفیت ماشین‌آلات به عنوان یکی از منابع مهم تولید در نظر گرفته می‌شود، دقت در تعریف تقویم مراکز کاری که ظرفیت‌ها را مشخص می‌کند، از اجزای اصلی است که به محاسبات برنامه‌ریزی تولید کمک می‌کند. با استفاده از راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک می‌توانید تقویم مراکز کاری را با در نظر گرفتن زمان توقف‌های ماشین‌آلات (جهت تعمیرات، خرابی‌ و ...) تعریف کنید و در برنامه‌ریزی تولید از آن استفاده کنید.

درخواست دمو