شرکت نرم افزاری نوماتک

مهندسی محصول، ظرفیت و منابع انسانی

اساس برنامه‌ریزی در هر واحد تولیدی به تناسب شرایطش متفاوت است؛ برخی بر اساس پیش‌بینی فروش خود، برنامه‌ریزی را انجام می‌دهند، برخی بر اساس ظرفیت ماشین‌آلات موجود و برخی نیز تقاضای بازار را در نظر می‌گیرند. در هر صورت لازم است منابع تولید برای دستیابی به اهداف تولید به درستی تخصیص داده شوند. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید به شما کمک می‌کند ظرفیت منابع خود را به دقت تعریف کنید و در محاسبات برنامه‌ریزی ظرفیت – CRP و همچنین محاسبات برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد – MRP از آن استفاده کنید. بیشتر››


ویژگی‌های سیستم مهندسی محصول، ظرفیت و منابع انسانی
تعریف ساختار محصول

متناسب نیازمندی‌های خود، درخت محصول- BOM و فرمول‌های ساخت محصول خود را به صورت کامل از اجزای مواد اولیه و قطعات تا محصولات میانی، محصولات جانبی و کالاهای نیمه‌ساخته را تعریف کنید تا بر این اساس بتوانید برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد را انجام دهید. بیشتر ››

تعریف مسیرهای تولید

روش ساخت یا عملیات تولید هر واحد، دسته یا مقدار محصول را تعریف کنید تا به این ترتیب با توجه به محدودیت‌های ظرفیت ماشین‌آلات و نیروی انسانی، مسیرهای تولید – Routing را مشخص کنید. بیشتر ››

تعریف شیفت‌های کاری

مدیریت شیفت‌های پیچیده به ویژه در واحدهای تولیدی با فرایند تولید پیوسته اهمیت ویژه‌ای دارد. شما می‌توانید به آسانی انواع شیفت‌های کاری را برای تخصیص منابع انسانی به تولید تعریف و مدیریت کنید. بیشتر ››

تعریف تقویم‌های کاری

با در نظر گرفتن ظرفیت ماشین‌آلات می‌توانید تقویم مراکز کاری را تعریف کنید تا به عنوان مبنایی برای محاسبات برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید قرار گیرد. بیشتر ››