شرکت نرم افزاری نوماتک

زیرسیستم دارایی‌های ثابت نوماتک

اموال و دارایی‌های ثابت بخش بزرگی از منابع مالی شما را تشکیل می‌دهند که نظارت و کنترل استفاده از آن‌ها با هدف گزارش‌دهی به مراجع قانونی و مدیریت ارشد انجام می‌شود. استفاده از روش‌های ستنی برای مدیریت دارایی‌ها به واسطه محاسبه بیمه و مالیات اموال اسقاط شده، یا عدم امکان مکان‌یابی و دسترسی سریع نیروی انسانی به اموال مورد نیازشان، ممکن است اثرات نامطلوب خود را در سود کسب‌وکار شما نشان دهند.
زیرسیستم دارایی‌های ثابت نوماتک به شما کمک می‌کند اطلاعات کاملی از اموال و دارایی‌های خود را ثبت و نگهداری کنید و در عین پاسخگویی به الزامات قانونی در محاسبات استهلاک اموال و انعکاس آن در صورت‌های مالی، تسلط کاملی بر منابع یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی خود یعنی دارایی‌های ثابت داشته باشید.

بیشتر 


ویژگی‌های کلی زیرسیستم دارایی‌های ثابت
مدیریت پلاک دارایی‌ها

شناسایی و نگهداری سوابق اموال و دارایی‌ها به واسطه شماره‌گذاری یا پلاک‌گذاری و تخصیص مرکز هزینه، مسئول، جمع‌دار، محل استقرار، مبلغ استهلاک و ... به اموال در زیرسیستم دارایی‌های ثابت نوماتک امکان‌پذیر است. بیشتر ››

مدیریت استهلاک

با استفاده از زیرسیستم دارایی‌های ثابت نوماتک می‌توانید با ثبت دارایی‌ها و اموال و تعیین روش و نرخ استهلاک، محاسبات استهلاک را به آسانی و به صورت خودکار انجام دهید. بیشتر ››

مدیریت قوانین استهلاک

در زیرسیستم دارایی‌های ثابت نوماتک می‌توانید دارایی‌ها و اموال خود را در گروه‌ها و زیرگروه‌ها دسته‌بندی کنید و قوانین استهلاک مورد نظر را به آن‌ها تخصیص دهید تا محاسبات استهلاک به صورت خودکار انجام شود. بیشتر ››

عملیات تجدید ارزیابی دارایی

در زیرسیستم دارایی‌های ثابت نوماتک می‌توانید برای اموال و دارایی‌هایی که ارزش واقعی آن‌ها به هر دلیل از ارزش دفتری (پس از محاسبه استهلاک) کم‌تر تعیین شده است، عملیات تجدید ارزیابی دارایی را تعریف کنید. بیشتر ››

یکپارچگی

به واسطه یکپارچگی زیرسیستم حسابداری مالی نوماتک می‌توانید استهلاک و اصلاحات (پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها) و نیز هزینه‌های بیمه و تعمیر دارایی‌ها را در صورت‌های مالی منعکس کنید. بیشتر ››

گزارش ها

در اختیار داشتن گزارش‌های کلی از وضعیت مالی کسب‌وکار بینش لازم برای اتخاذ تصمیمات دقیق را در اختیار شما قرار می‌دهد. ساختار پویای گزارش‌ها به شما کمک می‌کند در لحظه پرسش‌های خود را پاسخ دهید. بیشتر ››