شرکت نرم افزاری نوماتک

سیستم حسابداری مدیریت

برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری از دغدغه‌های اساسی مدیران در هر سازمان است. بنابراین مدیران از یک سو نیازمند اطلاعات کاملی برای برنامه‌ریزی هر چه دقیق‌تر منابع سازمان هستند و از سوی دیگر به ابزاری برای کنترل انطباق برنامه‌ریزی با عملیات واقعی دارند. سیستم حسابداری مدیریت نوماتک به مدیران کمک می‌کند با محاسبه بهای تمام شده، برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی را در ارتباط کامل با حوزه‌های مختلف کارکردی در سازمان انجام دهند و عملیاتی شدن بودجه را مدیریت کنند.

بیشتر 


ویژگی‌های کلی زیرسیستم حسابداری مدیریت
شناسایی هزینه‌ها

شناسایی هزینه‌ها از مراکز هزینه و نوع هزینه‌ها به شما کمک می‌کند بهای تمام شده را بر اساس عوامل تأثیرگذار در آن محاسبه کنید و بتوانید با کاهش یا حذف هزینه‌های اضافی، سودآوری خود را افزایش دهید. بیشتر ››

محاسبه بهای تمام شده
مبتنی بر فعالیت - ABC

یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت نوماتک با سایر سیستم‌ها به شما کمک می‌کند با شناسایی هزینه‌های فعالیت‌ها، بهای تمام شده را محاسبه کنید. همچنین با اتخاذ تصمیمات مناسب زمینه را برای کاهش هزینه فعالیت‌ها، حذف فعالیت‌هایی که سودآور نیستند و ... فراهم کنید. بیشتر ››

هزینه‌یابی واقعی و استاندارد

سیستم حسابداری مدیریت نوماتک این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که محاسبات بهای تمام شده را به دو صورت واقعی و استاندارد انجام دهید و با شناسایی انحراف هزینه‌ها از میزان استاندارد، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهید. بیشتر ››

برنامه‌ریزی بودجه

یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت نوماتک سبب می‌شود بتوانید اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی سرفصل‌های بودجه را از واحدهای مختلف سازمانی گردآوری کنید و به این ترتیب پیش‌بینی کلی از وضعیت مالی سال آتی را بر اساس سناریوهای ممکن در اختیار داشته باشید. بیشتر ››

کنترل بودجه

شما می‌توانید انحراف سطح تولید، هزینه‌ها، درآمدها و ... را از برنامه بودجه‌شده مشخص کنید. گزارش‌های کنترل بودجه به شما کمک می‌کند انحراف از بودجه را به آسانی مدیریت کنید. بیشتر ››

پیش‌بینی مالی

دسترسی به تحلیل‌های مالی در ابعاد مختلف در هر لحظه به شما کمک می‌کند با در اختیار داشتن اطلاعات مورد نیاز در مورد مصرف مواد، تولید کالا و خدمات، مراکز هزینه‌ها، انحرافات و ... تصمیم‌های بهتر و دقیق‌تری اتخاذ کنید و پیش‌بینی قابل اتکایی از وضعیت مالی خود در آینده در اختیار داشته باشید. بیشتر ››

گزارش‌ها

با استفاده از سیستم حسابداری مدیریت نوماتک می‌توانید علاوه بر گزارش‌های استاندارد سیستم بهای تمام شده و بودجه، گزارش‌های تحلیلی مورد نظر خود را بر مبنای اطلاعات گردآوری شده در اختیار داشته باشید. بیشتر ››

یکپارچگی

سیستم حسابداری مدیریت نوماتک به صورت یکپارچه با سیستم‌های مدیریت و برنامه‌ریزی تولید، مدیریت انبار، حقوق و دستمزد و سایر سیستم‌ها حسابداری مالی عمل می‌کند و به این ترتیب می‌تواند از یک سو هزینه‌ها را برای محاسبات بهای تمام شده شناسایی کند و از سوی دیگر اطلاعات لازم را برای بودجه‌بندی داشته باشد. بیشتر ››