شرکت نرم افزاری نوماتک

زیرسیستم حسابداری مالی

انجام امور حسابداری از نیازهای پایه‌ای در هر بنگاه اقتصادی است تا به این ترتیب اطلاعات مالی شناسایی، ثبت و گزارش شوند و از یک سو مبنایی برای ارائه به مراجع قانونی و از سوی دیگر ابزاری برای کمک به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه باشند. ثبت دقیق اطلاعات مالی در دفاتر حسابداری، مدیریت اسناد حسابداری، استخراج صورت‌های مالی و ترازنامه بر اساس اطلاعات پایه حسابداری و روال‌های تعریف شده در زیرسیستم حسابداری مالی نوماتک به شما کمک می‌کند اساس لازم برای دستیابی به کامل‌ترین گزارش‌های حسابداری را در اختیار داشته باشید.

بیشتر 


ویژگی‌های کلی زیرسیستم حسابداری مالی
دفتر داری

در زیرسیستم مدیریت حسابداری مالی نوماتک می‌توانید اطلاعات پایه حسابداری خود را تعریف کنید تا به این ترتیب رویدادهای مالی را در دفتر کل و در دوره‌های مالی مشخص گردآوری، ثبت و نگهداری کنید. بیشتر ››

مدیریت اسناد حسابداری

زیرسیستم مدیریت حسابداری مالی نوماتک فهرستی از اسناد حسابداری را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید با توجه به روال‌های تعریف‌شده، آن‌ها را مدیریت (بررسی و تأیید) کنید. بیشتر ››

مرور حساب ها

دسترسی سریع به مرور حساب‌ها در زیرسیستم حسابداری مالی نوماتک این امکان را به شما می‌دهد که در هر لحظه گزارش کلی از وضعیت مالی (مانده حساب، بدهکاری و بستانکاری) در اختیار داشته باشید. بیشتر ››

صورت های مالی

در زیرسیستم حسابداری مالی نوماتک می‌توانید صورت‌های مالی (صورت سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد و ...) را بر مبنای اطلاعات موجود در سیستم به صورت خودکار تهیه کنید. بیشتر ››

یکپارچگی

به واسطه یکپارچگی زیرسیستم حسابداری مالی با زیرسیستم‌های خرید، فروش، انبار و خزانه‌داری می‌توانید متناسب با تراکنش‌های مالی ثبت شده در سایر زیرسیستم‌ها، اسناد حسابداری متناظر را صادر کنید. بیشتر ››

گزارش ها

در اختیار داشتن گزارش‌های کلی از وضعیت مالی کسب‌وکار بینش لازم برای اتخاذ تصمیمات دقیق را در اختیار شما قرار می‌دهد. ساختار پویای گزارش‌ها به شما کمک می‌کند در لحظه پرسش‌های خود را پاسخ دهید. بیشتر ››