شرکت نرم افزاری نوماتک

سازمان چابک، تصمیمات خبره


چابکی، مفهومی فراتر از آن است که با اعمال تغییرات دستوری در ساختار سازمان بتوان به آن دست یافت. بینش عمیقی که به چگونگی پاسخ به تغییرات محیطی کمک می کند، به سهولت حاصل نمی‌شود. از سویی پاسخگویی چابک و سریع نیز مسئله‌ دیگری است، چه سرعت، همواره از دقت می‌کاهد.

بنابراین اتخاذ تصمیمات خبره و دقیق آن هم در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن چالشی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند. در نتیجه آن ها به زیرساختی نیاز دارند که بتوانند اطلاعات را استخراج، گردآوری و تحلیل کنند؛ راهکاری که همزمان این دو هدف را به صورت بهینه محقق می‌کند: تصمیمات خبره و سریع.


تحلیل بازاریابی

• بر اساس تحلیل اطلاعات مربوط به میزان فروش، مشتریان، بخش‌بندی بازار، مقایسه خریدهای انجام‌شده و ... می‌توانید پیشنهاداتی کاملاً منطبق با نیازهای مشتریان به آن‌ها ارائه کنید.
• با استفاده از امکان تحلیل و ارزیابی سرنخ‌ها می‌توانید محل و یا نحوه سرمایه‌گذاری بهینه خود را بر روی هر یک از سرنخ‌ها انتخاب کنید.


تحلیل فروش

گزارش‌های تحلیلی پیچیده‌تر در حوزه فروش می‌توانند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی باشند، گزارش‌هایی مانند:
• روش تحلیل پیشرفته RFM. تحلیل اطلاعات آخرین خرید مشتری، تعدد خرید و ارزش خرید، دسته‌های رفتاری خرید مشتریان را مشخص کرده و ارزشمندترین آن‌ها را در فروش مشخص می‌کند.
• روش تحلیل پیشرفته LTV. روش‌های پیش‌بینی تحلیلی، برآوردی از فروش و میزان سود حاصل از حفظ ارتباط با یک مشتری در آینده را مشخص می‌کند و نشان می دهد سرمایه‌گذاری انجام شده بر کدام یک از مشتریان سودمندتر است.


تحلیل خدمات پس از فروش

تحلیل اطلاعات حاصل از فعالیت‌های خدمات پس از فروش عملکرد شما را در ارتباط با مشتری نشان می دهد. با استفاده از گزارش‌های به دست آمده از تحلیل اطلاعات، می توانید روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مشتریان و سرعت آن را بررسی کرده و میزان اثربخشی ارتباطات را تعیین کنید.جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ می توانید با کارشناس های ما با شماره 25716 (9821+) تماس بگیرید یا فرم درخواست دمو را پر نمایید.