شرکت نرم افزاری نوماتک
بایدها و نبایدهای یک رزومه خوب در یک نگاه

بایدها و نبایدهای یک رزومه خوب


وقتی می‌خواهید اثبات کنید که بهترین فرد برای یک جایگاه شغلی هستید، اولین کار این است که رزومه خود را برای آن شرکت ارسال کنید. رزومه اولین چیزی است که شما با  آن قضاوت می‌شوید و باید تلاش کنید که در این معرفی اولیه، تأثیری مثبت بر خواننده بگذارید. برای نوشتن یک رزومه خوب چه نکاتی را باید در نظر داشته باشید؟ بایدها و نبایدهای نوشتن رزومه را در اینفوگرافیک ما ببینید.اثبات توانایی‌ها در دانشگاه و فضای آکادمیک کاری نسبتاً ساده است. روش‌های از پیش تعریف شده‌ای در دانشگاه‌ها برای ارزیابی شما وجود دارد: آزمون‌های کتبی و شفاهی، حل مسئله، پروژه‌های کلاسی و ... .
در نهایت همیشه روشی پیش پای شماست تا توانایی‌های خود را ثابت کنید. اما بعد از دانشگاه و در محیط حرفه‌ای چگونه می‌خواهید توانایی‌های خود را ثابت کنید؟


بایدها و نبایدهای یک رزومه خوب در یک نگاهخودتان را معرفی کنید!

خودتان را معرفی کنید!

اطلاعات تماس کافی بنویسید.

اطلاعات تماس کافی بنویسید.

تجربه‌های کاری خود را بنویسید.

تجربه‌های کاری خود را بنویسید.

مهارت‌های خود را بنویسید.

مهارت‌های خود را بنویسید.ایمیل غیرکاری ننویسید!

ایمیل غیرکاری ننویسید!

نوشتن تاریخ تولد را فراموش نکنید

نوشتن تاریخ تولد را فراموش نکنید.

لازم نیست تجربه‌های کم‌اهمیت را بیش از حد پررنگ کنید

لازم نیست تجربه‌های کم‌اهمیت را بیش از حد پررنگ کنید.

در مورد توانایی‌های خود دروغ نگویید

در مورد توانایی‌های خود دروغ نگویید!