شرکت نرم افزاری نوماتک

شرح ویژگی های شغلی برنامه نویس


طراح و برنامه‌نویس کسی است که می‌تواند با توجه به نیازمندی‌های روشنی که از تحلیلگر دریافت می‌کند، با استفاده از یک زبان برنامه نویسی، در چارچوب معماری مشخص، برنامه‌ای را تولید، تست و راه‌اندازی کند. این برنامه می‌تواند یک برنامه الگوریتمی و یا یک برنامه کاربردی باشد.

NetFramework


توانایی‌ها و مهارت‌های عمومی

- آشنایی با مفاهیم طراحی شیء گرایی
- آشنایی با زبان های برنامه نوسی مبتنی شیء گرایی
- آشنایی با مفاهیم طراحی الگوریتم ها
- توانایی کار گروهی و ارتباطی
- آشنایی با نحوه کار گروهی در ساختار های مبتنی بر Scrum
- توانایی استفاده‌ از متون انگلیسی تخصصی مرتبط
- توانایی یادگیری زبان های برنامه نویسی
- توانایی استفاده از منابع موجود در وب و ... جهت حل مسئله
- حداقل مدرک کارشناسی در رشته های کامپیوتر، ریاضیات، برق و رشته های مرتبط، یا سابقه مرتبط با برنامه نویسی حداقل 3 سال

مهارت‌های تخصصی

- تسلط بر زبان C#.Net
- تجربه کاری با زبان JavaScript
- تسلط کامل بر زبان SQL و ایجاد Query های پیچیده
- تسلط بر مفاهیم O/R Mapping مانند NHibernate و Entity Framework
- تجربه کاری در زمینه کار با کتابخانه Asp.Net WebApi
- تجربه کاری در زمینه طراحی SPA با زبان AngularJS
- آشنایی کامل با مفاهیم Identity و Access Control
- آشنایی با مفاهیم Dependency Injection و Inversion Of Control
- آشنایی با معماری های SOA و EDA
- آشنایی با معماری های Messaging و پروتکل های پیام رسانی مانند MSMQ
- آشنایی با مفاهیم ایجاد گزارش و کاوش داده
- آشنایی با نرم افزارهای تحلیل و طراحی مانند Sparx Enterprise Architect جهت فهم و درک اسناد تیم تحلیل و طراحی
- توانایی پیاده سازی Test Case های طراحی شده توسط تیم طراحی
- آشنایی با TFSارسال رزومه به : email-job