شرکت نرم افزاری نوماتک

موقعیت شغلی

شرح ویژگی های شغلی برنامه نویس


طراح و برنامه‌نویس کسی است که می‌تواند با توجه به نیازمندی‌های روشنی که از تحلیلگر دریافت می‌کند، با استفاده از یک زبان برنامه نویسی، در چارچوب معماری مشخص، برنامه‌ای را تولید، تست و راه‌اندازی کند. این برنامه می‌تواند یک برنامه الگوریتمی و یا یک برنامه کاربردی باشد.توانایی‌ها و مهارت‌های عمومی

آشنایی با مفاهیم طراحی شیء گرایی

آشنایی با زبان های برنامه نوسی مبتنی شیء گرایی

آشنایی با مفاهیم طراحی الگوریتم ها
توانایی کار گروهی و ارتباطی

آشنایی با نحوه کار گروهی در ساختار های مبتنی بر Scrum

توانایی استفاده‌ از متون انگلیسی تخصصی مرتبط

توانایی یادگیری زبان های برنامه نویسی

توانایی استفاده از منابع موجود در وب و ... جهت حل مسئله

حداقل مدرک کارشناسی در رشته های کامپیوتر، ریاضیات، برق و رشته های مرتبط، یا سابقه مرتبط با برنامه نویسی حداقل 3 سال

مهارت‌های تخصصی

تسلط بر زبان C#.Net

تجربه کاری با زبان JavaScript

تسلط کامل بر زبان SQL و ایجاد Query های پیچیده

تسلط بر مفاهیم O/R Mapping مانند NHibernate و Entity Framework

تجربه کاری در زمینه کار با کتابخانه Asp.Net WebApi

تجربه کاری در زمینه طراحی SPA با زبان AngularJS

آشنایی کامل با مفاهیم Identity و Access Control

آشنایی با مفاهیم Dependency Injection و Inversion Of Control

آشنایی با معماری های SOA و EDA

آشنایی با معماری های Messaging و پروتکل های پیام رسانی مانند MSMQ

آشنایی با مفاهیم ایجاد گزارش و کاوش داده

آشنایی با نرم افزارهای تحلیل و طراحی مانند Sparx Enterprise Architect جهت فهم و درک اسناد تیم تحلیل و طراحی

توانایی پیاده سازی Test Case های طراحی شده توسط تیم طراحی

آشنایی با TFS
ارسال رزومه به : email-job.jpg