شرکت نرم افزاری نوماتک

شرح ویژگی های شغلی تحلیلگر نرم افزار


کسی است که می تواند یک فرآیند (فروش، مالی و ...) را به صورت کامل تجزیه و تحلیل نماید و عناصر و روابط میان آن ها را در یک سیستم نرم افزاری جامع طراحی کند.

Industry


پیش‌نیاز

- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته و گرایش های :
مهندسی صنایع ، مدیریت ( با گرایش مالی ، اجرایی، MBA و فناوری اطلاعات) ، مهندس کامپیوتر ( نرم افزار )

شرح وظايف

- شناسایی و تشریح عناصر، منطق و روابط کسب و کار
- شناسایی نیازمندی های ذینفعان
- توانایی استخراج و تحلیل بهروش ها (Best Practice) روز دنیا
- شناسایی موارد تاثیر گذار بر سیستم های دیگر و تحلیل آن ها

توانایی‌ها و مهارت‌های عمومی

- توانایی درک مسئله و ارائه راه حل
- توانایی کار گروهی
- پیگیری و سخت کوشی
- مسئولیت پذیری
- توانایی ساخت مستندات بر اساس یافته ها
- تسلط بر نرم افزار های Office
- تسلط خواندن متون به زبان انگلیسی

مهارت‌های تخصصی

- آشنایی با فرآیند های کسب و کار ( فروش، خرید، انبارداری، مالی و ...)
- آشنایی با استاندارد های مدل سازی نرم افزار ( ترجیحاٌ UML)
- آشنایی با مفاهیم و اصول برنامه نویسیارسال رزومه به : email-job