شرکت نرم افزاری نوماتک

موقعیت شغلی

شرح ویژگی های شغلی تحلیلگر نرم افزار


کسی است که می تواند یک فرآیند (فروش، مالی و ...) را به صورت کامل تجزیه و تحلیل نماید و عناصر و روابط میان آن ها را در یک سیستم نرم افزاری جامع طراحی کند.
پیش نیاز

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته و گرایش های : مهندسی صنایع، مدیریت ( با گرایش مالی، اجرایی، MBA و فناوری اطلاعات) ، مهندس کامپیوتر ( نرم افزار )

شرح وظایف

شناسایی و تشریح عناصر، منطق و روابط کسب و کار

شناسایی نیازمندی های ذینفعان

توانایی استخراج و تحلیل بهروش ها (Best Practice) روز دنیا

شناسایی موارد تاثیر گذار بر سیستم های دیگر و تحلیل آن ها

توانایی‌ها و مهارت‌های عمومی

توانایی درک مسئله و ارائه راه حل

توانایی کار گروهی

پیگیری و سخت کوشی

مسئولیت پذیری

توانایی ساخت مستندات بر اساس یافته ها

تسلط بر نرم افزار های Office

تسلط خواندن متون به زبان انگلیسی

مهارت های تخصصی

آشنایی با فرآیند های کسب و کار ( فروش، خرید، انبارداری، مالی و ...)

آشنایی با استاندارد های مدل سازی نرم افزار ( ترجیحاٌ UML)

آشنایی با مفاهیم و اصول برنامه نویسی
ارسال رزومه به : email-job.jpg