شرکت نرم افزاری نوماتک

اخبار

1396/05/07
مصاحبه برنامه فوتون با مهندس شمس در نمایشگاه الکامپ 23

newsImage


در این مصاحبه جناب آقای مهندس شمس، مزایای استفاده از راهکارهای نرم افزاری نوماتک برای کسب وکارها را شرح می دهند. راهکارهایی که بر روی هر ابزاری قابل استفاده هستند، عملیات شعب مختلف یک سازمان را یکپارچه می کنند و مدیران به وسیله آن می توانند کسب وکار خود را از هر جا و در هر زمان مدیریت کنند.

مصاحبه برنامه فوتون با مهندس شمس در نمایشگاه الکامپ 23