شرکت نرم افزاری نوماتک

اخبار

1396/01/01
سال نو مبارک

newsImage


باد بهار پویان آید ترانه گویان

خندان کند جهان را خیزان کند خزان را

 

سال نو، سال تصمیم‌های نوست؛

سال نو، تداعی آغازی دوباره است؛

امیدواریم سال نو آغازی باشد برای تصمیم‌های بهتر و موفقیت‌های افزون‌تر.