شرکت نرم افزاری نوماتک

ویدیو ها


close
NEF چیست؟

NEF زیرساختی است که نوماتک منحصراً برای توسعه راهکارهای نرم‌افزاری خود طراحی کرده است.

close
مصاحبه برنامه فوتون با مهندس شمس در نمایشگاه الکامپ

در این مصاحبه جناب آقای مهندس شمس، مزایای استفاده از راهکارهای نرم افزاری نوماتک برای کسب وکارها را شرح می دهند.

close
سرمایه های انسانی نوماتک

نیروی انسانی همواره برای نوماتک به عنوان ارزشمندترین سرمایه تلقی شده است .

close
درباره نوماتک

هدف ما در نوماتک ارائه راهکار برای کمک به حل مشکلات و آسان کردن پیچیدگی‌های کسب‌وکارهاست.

close
راهکارهای نرم افزاری نوماتک

راهکارهای نوماتک، با ساده کردن پیچیدگی ها به شما کمک می کنند کسب و کار خود را آسان مدیریت کنید.