شرکت نرم افزاری نوماتک

ویدیو ها


close
NEF چیست؟

NEF زیرساختی است که نوماتک منحصراً برای توسعه راهکارهای نرم‌افزاری خود طراحی کرده است.

close
راهکار مدیریت زنجیره تامین نوماتک

مانند شما، ما هم در حرکت هستیم تا راهکارهای نرم افزاری طراحی کنیم که شما را از نقطه الف به نقطه ب می رساند.