شرکت نرم افزاری نوماتک

ارزش‌های نوماتک


ما بر پایه باورها و ارزش‌هایمان تا امروز به پیشرفت هایی دست یافته ایم که پایداریمان را تضمین می کند.

نوماتک بر اساس پنج باور "خلاقیت، سادگی، آموزش، یکپارچگی و اعتماد" اعتقاد دارد آنچه که به مشتریان ارائه می‌دهد بهترین راهکار است و مشتریان ما این مسئله را به وضوح در بهبود کسب و کارشان تجربه می کنند.


Creativity.svg

خلاقیت

ما به قدرت خلاقیت باور داریم و می‌دانیم تنها نیروی انسانی خلاق است که می‌تواند محصولی را خلاقانه طراحی و تولید کند.

Simplicity.svg

سادگی

ساده کردن پیچیدگی‌های کسب‌وکار از رویکردهای اصلی ما و از بارزترین ویژگی‌های نرم‌افزار نوماتک است.

Education.svg

آموزش

ما باور داریم آموزش تنها راهی است که می‌توان به وسیله آن نیروی انسانی را توانمند کرد.

Integration.svg

یکپارچگی

ما باور داریم یکپارچگی مفهومی است که سازمان تنها در صورت درک صحیح آن می‌تواند به اهداف خود برسد.

Confidence.svg

اعتماد

ما باور داریم شفافیت در معرفی محصول و انجام به موقع تعهدات است که باعث بوجود آمدن اعتماد می شود.