شرکت نرم افزاری نوماتک

بخش حقوقی

بخش حقوقی


شش سال قبل گروه حقوقی هندی زاده و همکاران با کمک شرکت نوماتک، راهی را آغاز کردند که تا امروز نیز ادامه داشته است. شاید بتوان گفت ماتیکان بزرگترین و کاملترین وب سایت حقوقی ایران می باشد.

راهی طولانی برای فائق آمدن به دو مشکل بزرگ. یکی، نابسامانی جستجوی علامت های تجاری و در نتیجه آن، بروز اشکالات عدیده در ثبت و محافظت از آنها و دیگری، سختی یافتن قانون و آرا و نظرات؛ که عصای دست اند برای وکیل و شرکتهای تجاری.

کاستن از نابسامانی ضبط و ربط علامات تجاری نیاز به چند سال کار طاقت فرسا برای وارد کردن تمامی علامتهای ثبت شده داشت و لاجرم، نوشتن برنامه ای هوشمند و دقیق، برای جستجو کردن و کنکاش در آنها.

مسئله آسان کردن جستجوی قانون، هم به دقت، وسواس و آگاهی حقوقی نیاز داشت و هم به نرم افزاری زیرک و چابک؛ که این هر دو نیز فراهم شد. ماتیکان از پیوستن آگاهی حقوقی به ذهن برنامه نویسی متولد شده است. او فقط یک وبسایت نیست تا فقط تلمباری باشد از اطلاعات. او همراهی است که کاربران خود را هرگز تنها نمی گذارد؛ نیاز آنها را می فهمد و آنها را یاری می کند برای رسیدن به آنچه می جویند.